Osy w dachu badawczym MPF
Produkowanie według nawet najlepszych technologii nie gwarantuje sukcesów produktom stosowanym w budownictwie, gdyż ważne jest ich prawidłowe zastosowanie. Wypracowanie dobrych zaleceń przez producenta wymaga zaś pełnej znajomości produkowanych materiałów, ponieważ ich cechy decydują o ich zastosowaniu. Dlatego  Marma Polskie Folie stale bada  wytwarzane membrany wstępnego krycia i inne folie budowlane.
 
 
Do badania membran wybudowano w zakładzie w Nowej Dębie specjalny dach pokryty dwoma rodzajami pokrycia : dachówką ceramiczną i blachodachówką. Jego głównym zadaniem było określenie wpływu dwóch czynników : wentylacji pokrycia oraz promieniowania UV, na działanie i żywotność wysoko paroprzepuszczalnych membran (MWK).
 
 
 
 
Promieniowanie UV może bezpośrednio oddziaływać na MWK tylko w efekcie popełnienia  błędów w układaniu pokrycia zasadniczego znajdującego się nad MWK. Z tego powodu w badawczym dachu wykonano najczęściej powtarzające się błędy.
 
 
 
Dach powstał w sierpniu 2003 a został rozebrany w sierpniu 2010 roku. Natomiast jesienią 2010 roku konstrukcja dachu została przeniesiona w nowe miejsce i na nowo pokryta tylko dachówką tak, aby w dalszym ciągu badać między innymi wpływ promieniowania UV na produkowane w Marma Polskie Folie membrany.
 
Plan badań na dachu w Nowej Dębie musiał być jednak skorygowany już latem 2004 roku ponieważ stwierdzono, że został on zasiedlony przez osy. Ich pojawienie się spowodowało, że dach otrzymał jeszcze jedno zadanie : sprawdzenie wpływu temperatury na membrany wstępnego krycia. Wiadomo bowiem, że w miejscach powstania gniazd os nie może być zbyt wysoka temperatura – w gnieździe nie może być więcej niż 35 - 40ºC. Skoro w dachu osiedliły się osy, to warto było je obserwować.
Pod obu pokryciami znaleziono wyłącznie małe gniazda (przejściowe). Duże gniazda osy zakładały w tych miejscach, w których mogły przedostać się do osłoniętej sklejką warstwy wełny mineralnej (fot.6), zamontowanej między belkami więźby na większości powierzchni dachu. Jednocześnie w siedmioletnim okresie obserwowania dachu stwierdzono (wiele osób to widziało), że osy wylatywały spod pokrycia dachu również w okresach letnich upałów. Stąd wniosek, że w okresie lata temperatury powietrza tuż pod blachą (wentylowaną) nie osiągają wielkość znaczenie przekraczających 40ºC.
 
W trakcie innych badań stwierdzono, że membrany w temperaturze 120ºC zmieniają wymiary liniowe w granicach 2 – 4 %. W kierunku wzdłużnym zawsze kurczą się, a w kierunku poprzecznym rozszerzają się lub kurczą w zależności od ilości warstw (2, 3 warstwy) oraz ciężaru powierzchniowego.
 
 
 
 
Po zdjęciu pokrycia z całego dachu nigdzie nie stwierdzono śladów działania wysokich temperatur. W żadnym miejscu nie było stałych odkształceń membran (na dachu były ułożone trzy ich rodzaje). Nawet pod blachodachówką ułożoną na połaci południowej, w strefie bez wentylacji (rys.1, fot.3). W tej części dachu membrana stykała się z łatami tak, aby zamarkować błąd polegający na ułożeniu pokrycia tylko na łatach bez kontrłat – wtedy nie ma przepływu powietrza wentylującego.
 
Wnioski
W omawianym dachu badawczym w okresie co najmniej 6 lat mieszkało wiele pokoleń os. Ich gniazda znajdowały się również pod blachodachówką ułożoną (celowo) po południowej stronie dachu. Brakowało ich jedynie w strefie z zablokowanym przepływem powietrza wentylującego (poza jednym na kalenicy). Jednocześnie na całej powierzchni dachu nie wystąpiły w ciągu 7 lat żadne uszkodzenia temperaturowe mimo wielokrotnego występowania wysokich temperatur (powyżej 30ºC) w porach letnich lat 2003 – 2010. 
Stąd można śmiało wywnioskować, że :
1)    temperatury membran wstępnego krycia ułożonych pod pokryciami z blach profilowanych nigdy nie mogą być na tyle wysokie aby uszkodzić lub zmienić strukturę membran *; nawet gdy membrany nie są chłodzone powietrzem wentylującym pokrycie ;
2)    w dachach pokrytych wentylowanymi blachami profilowanymi (blachodachówka, blacha trapezowa) przepływ powietrza na tyle obniża temperaturę membrany, że nie przekracza ona 40ºC, nawet w najbardziej gorących okresach roku ;
3)    głoszone czasami teorie, że membrany wstępnego krycia mogą być układane pod blachami profilowanymi tylko wtedy, gdy są osłonięte dodatkową warstwą metalizacji, są niczym nie uzasadnione.
Powtarzane często opinie o uszkodzeniach MWK powstających pod blachodachówkami wynikają z bezrefleksyjnego przeniesienia doświadczeń z błędnie stosowanych w ubiegłych latach FWK. Nisko paroprzepuszczalne folie wstępnego krycia (FWK) miały niską odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV), i gdy zostały użyte jako pokrycie tymczasowe leżące na dachu zbyt długo, to były uszkadzane przez to promieniowanie. Degradacja tworzyw sztucznych wywołana działaniem UV ujawnia się po dłuższych okresach czasu i dlatego uszkodzone FWK były przykrywane blachodachówkami. Dopiero przypadkowe odsłonięcie pokrycia ujawniało ten fakt po pewnym czasie i dlatego rozkład FWK mylnie tłumaczono działaniem temperatury.
* z całą pewnością można tak powiedzieć o membranach wyprodukowanych i zbadanych przez Marma Polskie Folie.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność