Jak wybierać paroizolacje
We współczesnych dachach i ścianach szkieletowych stosuje się podobne układy materiałów w celu powstrzymania przenikania i skraplania się w nich pary wodnej. Od wewnątrz pomieszczeń montuje się paro-izolacje ograniczające dopływ pary wodnej, a z zewnątrz materiały umożliwiające wydobywanie się pary wodnej poza konstrukcję - membrany dachowe. Paro-izolacje układane od strony wewnętrznej tworzą całą grupę różnych produktów posiadających swoje nazwy ; wśród nich można wyróżnić : opóźniacze, regulatory i bariery parowe. Wszystkie rodzaje spełniają dwie funkcje : uszczelniają przegrody budowlane przed dopływem pary wodnej i uniemożliwiają powstawanie przewiewów, które są przyczyną powstawania strat ciepła w budynkach. Żeby dach lub ściana nie gromadziły wilgoci musi być spełniony jeden podstawowy warunek : układ materiałów osłonowych w ich konstrukcji powinien zapewnić zrównoważenie bilansu przepływu pary wodnej przez te przegrody budowlane. Ilość pary wodnej wchodzącej w przegrodę nie może być większa od ilości wychodzącej. Gdy bilans będzie niekorzystny przegroda będzie gromadziła wilgoć a materiały budowlane, z których jest wykonana będą podlegały degradacji. Z tej zasady wynika, że : czym większy opór dla pary stawia warstwa zewnętrzna dachu lub ściany tym większy opór dyfuzyjny powinna stawiać paro-izolacja. W przypadku dachu warstwą zewnętrzną jest pokrycie zasadnicze z warstwą wstępnego krycia (np. z membraną) a w przypadku ścian elewacja z wiatroizolacją. O wielkości oporu dyfuzyjnego warstw zewnętrznych w dachach wentylowanych decydują własności warstwy wstępnego krycia. Dlatego folie nisko paro-przepuszczalne i papa na deskowaniu wymagają zastosowania paro-izolacji o większym oporze dla pary wodnej a membrany dachowe o mniejszym.

A co się dzieje w ścianach ? Napór pary wodnej na ściany jest mniejszy niż na dachy. W związku z tym prezentowana w tej ulotce PAROIZOLACJA polietylenowa (żółta) sprawdza się bardzo dobrze w ścianach z WIATROIZOLACJĄ MPF ponieważ ma 20 razy mniejszą paro-przepuszczalność. W dachach zaś ta sama PAROIZOLACJA współdziała doskonale zarówno z wysoko paro-przepuszczalnymi membranami dachowymi jak i z foliami nisko paro-przepuszczalnymi. Jest uniwersalna.

Jednak gdy pod pokryciem ułożone są membrany dachowe warto zastosować Regulator Antykondensacyjny MPF 110/ 140, ponieważ unika się wtedy zagrożenia powstawania pleśni za płytami gipsowo-kartonowymi.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność