Zużycie MWK
Ilość membrany potrzebnej do uzyskania pełnej osłony dachu jest w oczywisty sposób zależna od stopnia skomplikowania kształtu dachu. Czym dach jest bardziej wielopłaszczyznowy tym większe jest to zużycie. O skali decyduje ilość koszy, naroży, kominów itp. przejść instalacji, które są główną przyczyną gwałtownego wzrostu zużycia.

W koszu, na dużej jego powierzchni membrana powinna być ułożona w trzech warstwach (rys.). Wynika to z charakteru tego miejsca ; kosz jest rodzajem zlewni dla wody, która spływając po połaciach ma dużą dynamikę i wpada pod pokrycie sąsiedniej połaci. Wtedy spływa po membranie do okapu i jeżeli nie będą dobrze zrobione zakłady w koszu to woda bardzo łatwo dostaje się do środka, do termoizolacji. Dotyczy to szczególnie starszych już dachów, w których plastikowe elementy uszczelniające połączenie pokrycia z metalowym koszem mogą się zużyć.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wielowarstwowym układaniem membran w koszach jest destrukcyjne działanie promieniowania UV. Kosze są uszczelniane materiałami z tworzyw sztucznych, które z biegiem lat ulegają degradacji i ich uszkodzenia powodują powstanie prześwitów między pokryciem a metalowym koszem. Są to małe szczeliny i szpary, które umożliwiają okresowe naświetlanie membrany przez promienie słoneczne (promieniowanie UV). Kilkuletnie działanie promieniowania słonecznego przechodzącego przez małe otwory może spowodować rozkład membrany. Jeżeli membrana ma w tym miejscu kilka warstw to jej odporność na działanie słońca (UV) wzrasta wielokrotnie, w stopniu wystarczającym dla uzyskania trwałości kilkudziesięcioletniej. Z tego powodu układanie membran dachowych w koszu na zakłady i z dodatkowym pasem wzdłuż krokwi koszowej (trzy warstwy) jest zdecydowanie najrozsądniejszą metodą polecaną przez producentów.

Oczywistymi miejscami zwiększającymi zużycie są kalenice i naroża, gdzie membrany powinny być ułożone na podwójny zakład. Powodem jest to, że są to miejsca szczególnie łatwo przewiewane przez wiatr i nawet najlepsze uszczelnienia z biegiem czasu tracą swoje własności przepuszczając pod pokrycie opady atmosferyczne wpychane przez silny wiatr. Szczególnie w narożach trzeba położyć duże zakłady, ponieważ tworzą się tam skosy umożliwiające powstanie przecieków.

Innym powodem zwiększonego zużycia membrany są wszystkie te miejsca, w których dekarz musi precyzyjnie połączyć je z przechodzącymi przez dach instalacjami i dodatkowo wykonać rynienki osłonowe. W związku z tym, oprócz materiału niezbędnego do wykonania rynienki potrzebne są często dodatkowe pasy uszczelniające lub połączenia zwiększające ilość odpadów.

Miejsca zwiększające zużycie MWK

 

Nazwa miejsca

 

Przyczyna

Wielkość dodatkowego zużycia

połączenia pasm membrany

zakład poziomy

10 – 15 cm

kalenica                  

zakład poziomy

15 cm

kosz                        

zakłady i pas dodatkowy

do 300% pasa

naroże                    

zakłady

do 100 % pasa

ściany kominów, lukarn itp.

zakłady pionowe

10 – 25 cm

okna dachowe, wyłazy

zakłady pionowe i pasy dodatkowe

10 – 20 cm

Naprawy i resztki

(po docięciach )

 

do 5%

pow. całkowitej

 

Warto dodać, że duże znaczenie dla ilości materiałów wykorzystanych do wykonania powłoki z membran dachowych ma wiatr, który potrafi bardzo utrudniać prace dekarskie. Czym jest silniejszy tym więcej powinno się stosować taśm samoprzylepnych znakomicie wspomagających prace montażowe w trudnych warunkach. 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2019
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność