Membrany dachowe (MWK) i klasy szczelności dachów pochyłych
 Membrany wstępnego krycia i klasy szczelności

Specyfika pokryć dachów pochyłych polega na tym, że są układane w systemie podwójnym: pokrycie zasadnicze jest uszczelniane pokryciem wstępnym zamontowanym pod zasadniczym.  Zasada ta ma szczególne znaczenie w przypadku pokryć leżących na łatach. Wówczas o odporności na opady całego pokrycia decyduje warstwa wstępna, uszczelniająca pokrycie zasadnicze. Zasady doboru odpowiednich materiałów i techniki ich zastosowania określa teoria szczelności pokryć dachowych. 

Teoria szczelności określa dobór materiałów uszczelniających (warstw wstępnego krycia) w zależności od :

- rodzaju pokrycia zasadniczego (górnego) ;

- kąta nachylenia dachu ;

- sposobu wykorzystania poddasza;

- kształtu dachu i wieli innych czynników (regionu,  tradycji, przeznaczenia budynku).

Czym kąt nachylenia jest mniejszy i czym więcej dodatkowych warunków musi spełnić dach tym warstwa wstępna musi być mocniejsza i szczelniejsza.

Opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zasady stopniowania uszczelniania pokryć leżących na łatach wprowadzają klasy szczelności ponumerowane od 1 do 6.  Każda z klas ma określone materiały i metody ich wbudowania w dach.

Pierwszą grupę stanowią hydroizolacje wykonane z pap bitumicznych i membran pokryciowych (z PCW, EPDM itp.). Tworzą one typ uszczelnień nazywanych „dachem spodnim” – dwie pierwsze klasy szczelności. Wysoko paro przepuszczalne membrany wstępnego krycia (MWK), w zależności od sposobu ułożenia i podłoża mogą tworzyć „uszczelnienia sztywne” lub „uszczelnienia wiszące”.  W ramach tych grup można za ich pomocą osiągnąć klasy od 3 do 6 – tabela 1.

Tabela nr 1. Klasy szczelności  jakie można zrealizować za pomocą MWK i FWK.

Typ uszczelnień

Klasa

Uwagi

Uszczelnienia  sztywne

 

MWK leżące na sztywnym podłożu

Z  zaklejonymi zakładami i z uszczelnioną kontr  łatą

3

MWK leżące na  termoizolacji

Z  zaklejonymi zakładami

4

MWK leżące na termoizolacji

Ułożone na zakład

5

 

Uszczelnienia wiszące

 

MWK (lub FWK) wiszące na krokwiach

Ułożone na zakład

6

FWK lub MWK bez podparcia

 

Ze względu na wzrost zagrożenia wynikającego z powstania wklęsłości na powierzchni MWK, powinno się zwiększać ich gramaturę proporcjonalnie do obniżania spadku połaci dachu. Czyli czym mniejszy jest spadek dachu tym ciężar powierzchniowy (gramatura) zastosowanej membrany powinien być większy. Proponowaną zależność prezentuje tabela nr.2 .

 

 

 

Tabela nr2. Zalecane gramatury w zależności od kąta nachylenia połaci dachowych.

Nachylenie połaci

Zalecana minimalna gramatura

[ g/m² ]

Uwagi

5º –  9º

200

 

10º - 15º

180

 

16 º - 19º

160

 

20º –  25º

140

 

26º - 35º

120

 

36 º - 45º

100

90 g/m² może być tylko gdy MWK jest oparta na termoizolacji między krokwiami  (5 klasa  szcz.)

46 º - 60º

130

 

61 º - 89º

160

 

 

Przykłady systemowych rozwiązań z klasyfikacją

                                              Rys.1

Dach spodni deszczoszczelny

2 klasa szczelności w dachu z poddaszem mieszkalnym.

W takim dachu pod poszyciem (deskami, płytą OSB lub MPF) musi być  szczelina wentylująca termoizolację i konstrukcję dachu. MWK jest materiałem dystansującym i osłaniającym termoizolację.

 

     Rys.2 

Uszczelnienie leżące na sztywnym podłożu - 5 klasa szczelności w dachu z poddaszem mieszkalnym.

Po zaklejeniu zakładów między pasmami MWK  otrzymamy       4 klasę szczelności a po dodatkowym uszczelnieniu kontr łaty 3 klasę szczelności.

Marma Polskie Folie


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2024
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl lenko.com.pl |      Prywatność