Zdjęcia mikroskopowe membran dachowych produkowanych przez Marma Polskie Folie
 Zdjęcia mikroskopowe wysoko paro-przepuszczalnych membran

produkowanych przez Marma Polskie Folie

Zdjęcia pokazane poniżej zostały wykonane przez laboratorium francuskiej firmy
Omya International AG Research & Development Services
 
        
Każda wysoko paro-przepuszczalna membrana produkowana przez Marma Polskie Folie składa się z trzech zespolonych ze sobą warstw: z górnej włókniny nośnej, filmu funkcyjnego przepuszczającego parę wodną i z dolnej włókniny osłonowej (protekcyjnej). Wszystkie trzy warstwy wykonane są z polipropylenu (oznaczanego PP). 
 
Zdjęcia wykonano na dwóch próbkach :
 
     1) filmu paro-przepuszczalnego o gramaturze 30g/m2 z włókniną protekcyjną 20 g/m2;
     2) membrany Dachowa 3 o gramaturze 135g/m2.
 
Nie wykonywano zdjęć membrany Dachowa 3 z góry, od strony włókniny osłonowej, ponieważ od tej strony, pod mikroskopem nie było widać filmu. Zdjęcia włókniny stanowiącej warstwę protekcyjną (dolną) są bardziej interesujące – zawierają więcej informacji i o włóknach i o filmie.
 
Zdjęcia pokazujące film z góry. Włóknina protekcyjna znajduje się pod filmem, z jego dolnej strony ( jest widoczna na pozostałych zdjęciach ). 
 
Ze zdjęć wynika, że pory w filmach naszych membran są wielkości poniżej 0,1 µm (np. por obok żółtego  znacznika na fot.2 obok). 
         
 
 
         
Jak widać włókna PP naszych membran mają przekrój w kształcie zbliżonym do koła a ich wielość (średnica) wacha się między 26 a 32 µm.
 
Zdjęcia nr 1, 2, 3, 4, 5 pokazują próbki filmu paro przepuszczalnego (nazywanego również funkcyjnym). Przy czym zdjęcia nr 1 i 2 pokazują film od góry a nr 4 i 5 pokazują tą samą próbkę od strony włókniny protekcyjnej. Fotografie nr 3 i 6 prezentują przekroje poprzeczne; nr 3 to film na włókninie a nr 6 to przekrój membrany Dachowa 3 o ciężarze powierzchniowym (gramaturze) 135g/m2. Na zdjęciach zaznaczono włókniny i film.
 
Dla przypomnienia : zapis µm oznacza jednostkę długości o wymiarze  1 μm = 1 mm  : 1000.
 
Czyli  1 mm =1000 μm  a np. 20 μm = 0,02 mm  i 100 μm = 0,1 mm.
 
Cząsteczka wody ma średnicę maksymalnie 0,3 nm a średnica porów ok. 0,1 µm, czyli  woda jest 333 razy mniejsza. 
0,3 nanometry [nm] = 0.0003 mikrometry [µm]  = 0.0000003 milimetry [mm] .
 
MARMA  POLSKIE  FOLIE
 

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2024
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl lenko.com.pl |      Prywatność