Zużycie membran dachowych

Ilość membrany potrzebnej do uzyskania pełnej osłony dachu jest w oczywisty sposób zależna od stopnia skomplikowania kształtu dachu. Czym dach jest bardziej wielopłaszczyznowy tym większe jest to zużycie. O skali decyduje ilość koszy, naroży, kominów itp. przejść instalacji, które są główną przyczyną gwałtownego wzrostu zużycia. W koszu, na dużej jego powierzchni membrana powinna być ułożona w trzech warstwach (rys.1). Wynika to z charakteru tego miejsca ; kosz jest rodzajem zlewni dla wody, która spływając po połaciach ma dużą dynamikę i wpada pod pokrycie sąsiedniej połaci. Wtedy spływa po membranie do okapu i jeżeli nie będą dobrze zrobione zakłady w koszu to woda bardzo łatwo dostaje się do środka, do termoizolacji. Dotyczy to szczególnie starszych już dachów, w których plastikowe elementy uszczelniające połączenie pokrycia z metalowym koszem mogą się zużyć.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wielowarstwowym układaniem membran w koszach jest destrukcyjne działanie promieniowania UV. Kosze są uszczelniane materiałami z tworzyw sztucznych, które z biegiem lat ulegają degradacji i ich uszkodzenia powodują powstanie prześwitów między pokryciem a metalowym koszem. Są to małe szczeliny i szpary, które umożliwiają okresowe naświetlanie membrany przez promienie słoneczne (promieniowanie UV). Kilkuletnie działanie promieniowania słonecznego przechodzącego przez małe otwory może spowodować rozkład membrany. Jeżeli membrana ma w tym miejscu kilka warstw to jej odporność na działanie słońca (UV) wzrasta wielokrotnie, w stopniu wystarczającym dla uzyskania trwałości kilkudziesięcioletniej. Z tego powodu układanie membran dachowych w koszu na zakłady i z dodatkowym pasem wzdłuż krokwi koszowej (trzy warstwy) jest zdecydowanie najrozsądniejszą metodą polecaną przez producentów.

Oczywistymi miejscami zwiększającymi zużycie są kalenice i naroża, gdzie membrany powinny być ułożone na podwójny zakład. Powodem jest to, że są to miejsca szczególnie łatwo przewiewane przez wiatr i nawet najlepsze uszczelnienia z biegiem czasu tracą swoje własności przepuszczając pod pokrycie opady atmosferyczne wpychane przez silny wiatr. Szczególnie w narożach trzeba położyć duże zakłady, ponieważ tworzą się tam skosy umożliwiające powstanie przecieków.
Innym powodem zwiększonego zużycia membrany są wszystkie te miejsca, w których dekarz musi precyzyjnie połączyć je z przechodzącymi przez dach instalacjami i dodatkowo wykonać rynienki osłonowe. W związku z tym, oprócz materiału niezbędnego do wykonania rynienki potrzebne są często dodatkowe pasy uszczelniające lub połączenia zwiększające ilość odpadów.


Miejsca zwiększające zużycie membran

NAZWA MIEJSCA PRZYCZYNA WIELKOĆĆ
DODATKOWEGO ZUŻYCIA
połączenia pasm membrany zakład poziomy 10 - 15 cm
kalenica (rys.5.6) zakład poziomy 15 cm
kosz (rys.5.10) zakłady i pas dodatkowy do 300% pasa
naroże (rys.5.7) zakłady do 100 % pasa
ściany kominów, lukarn itp. zakłady pionowe 10 - 25 cm
okna dachowe, wyłazy zakłady pionowe
i pasy dodatkowe
10 - 20 cm
Naprawy i resztki
(po docięciach )
  do 5% pow. całkowitej

 


Zużycie membran dachowych w zależności od stopnia skomplikowania kształtu dachu
 

Stopień skomplikowania kształtu dachu Zużycie membrany dachowej
w odniesieniu do pow. dachu
Prosty
(pow. 100%)
  115%
Średnio
skomplikowany
(pow. 100%)
  120 - 150 %
Skomplikowany
(pow. 100%)
  155 - 200%
Bardzo
skomplikowany
(pow. 100%)
  200 - 230%

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2024
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl lenko.com.pl |      Prywatność